NEWSTICKER

Hubungan Tuhan dan Manusia (3)

N/A • 8 January 2022 15:22

Memahami Islam bersama M Quraish Shihab episode kali ini membahas tema Hubungan Tuhan dan Manusia. Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Manusia juga sangat dihormati oleh Tuhan terlepas apakah manusia itu taat atau tidak, baik dalam keadaan hidup maupun mati.
(Heru Nazar)