#indonesia-jepang
  Kamis, 08 Jun 2017 12:20       

Azyumardi: Jepang Berperan Penting dalam Dunia Islam di Indonesia

Jepang mendirikan Shuumubu dan Shuumuka, cikal bakal dari Kementerian Agama di Indonesia.